Deze dienst is tijdelijk niet mogelijk. Zie: http://www.kinderpraktijkdeuitdaging.nl/praktisch/

 

Ondersteuning in de klas op kindniveau

Je kent Marieke wel, zij blokkeert tijdens de lessen/toetsen en kan daardoor niet laten zien wat ze werkelijk kan. Of Jelle, die bij de vrije momenten regelmatig in conflict raakt. Neem dan Tim, hij kan zo enorm boos worden, maar niemand weet echt precies waarvan hij zo boos wordt. Och en arme Ellen, ze heeft zo vaak buikpijn, dat ze daardoor veel lessen mist. Maar er lijkt medisch niets aan de hand.
Deze kinderen verdienen aandacht, aandacht waarmee ze geholpen worden om hun problemen op te lossen en weer vrolijk en vrij door het (school)leven te gaan.

Het komt voor dat kinderen het moeilijk hebben in de klas. Zo zijn er kinderen die niet tot leren komen, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben om structuur aan te brengen in het werken, weinig zelfvertrouwen hebben of zich moeilijk kunnen concentreren.
Andere kinderen hebben het sociaal lastig in de groep, wanneer er vrijere situaties ontstaan, zoals onder andere bij het samenwerken, buiten spelen, creatieve vakken en gymmen.

Iedere leerkracht wil het beste voor alle kinderen. Maar soms heeft een kind (tijdelijk) meer of andere aandacht nodig, die de leerkracht met een klas vol kinderen niet kan bieden. De Uitdaging biedt de oplossing!

Hoe doet De Uitdaging dat?

  • Op maat: Ieder kind is anders, iedere situatie is anders. In overleg met ouders en school wordt        gekeken naar wat dit kind, op dit moment nodig heeft. Binnen het traject zal dit steeds opnieuw afgestemd worden.
  • Doelgericht: We werken altijd met een doel. Dit kan een groot, langetermijndoel zijn, deze splitsen we dan op in kleine doelen. Kleine stapjes vergroten het succes.
  • Systemisch: We werken altijd met het systeem, dat is de omgeving waarin het kind leeft. In dit geval de klas. De coaching vindt plaats in dit systeem. Soms stappen we er even uit, dan scheppen we voorwaarden om er daarna weer in verder te gaan.
  • De coach als schaduw: De coach is als de schaduw van het kind. Het kind draait gewoon in de klas mee en de coach volgt alléén het kind. Zo kan hij precies aanvoelen welke factoren op het kind van invloed zijn en hiernaar handelen, bijvoorbeeld in de vorm van een reflectie op een actuele situatie.
  • Individuele coachgesprekken: In individuele gesprekken, waarin creativiteit en spel hun plek vinden, bouwen we een band op, stemmen we af en wordt in het klein geoefend met (nieuwe) vaardigheden.
    Het is ook goed mogelijk dat blijkt dat er een stukje individuele coaching in mijn praktijkruimte of bij het kind thuis wenselijk is.
  • Spelactiviteiten in kleine groepjes: Binnen een subsysteem kunnen vaardigheden goed geoefend worden.
  • Oudergesprekken: Er zijn altijd voortgangsgesprekken, maar er kunnen ook systeemsessies (met ouders en/of leerkracht) gepland worden, wanneer dit wenselijk lijkt.

Neem bij vragen en/of interesse vrijblijvend contact op.